Bostøtte §85 Syd Strucksallé / Bargumsvej

Bostøtte §85 Syd Strucksallé / Bargumsvej er fordelt på 2 matrikler.
Strucksallé blev bygget i 1999 og Bargumsvej er bygget til formålet i 2004.

Lidt historisk omkring etablering af Strucksallé, har Jens Ellekjær været så venligt at knytte følgende til dette:
I februar 1994 havde Familien Selmer (Franks far og mor), familien Jensen ( Claus far og mor) og familien Ellekjær (Peters far og mor) holdt et møde, hvor vi drøftede hvad der skulle ske når vores 3 drenge var færdige med deres ”uddannelse”.
Vi blev enige om at vi ville skrive til Tønder Kommune og foreslå at der blev etableret et bofællesskab for vore 3 drenge og gerne nogle flere. Som aftalt så gjort og i april 1994 får vi et svar der siger, at man har noteret sig vort ønske og at man vil følge vore sønners udvikling.

I november 1996 afholdes der et møde med en række forældre der kunne være interesseret i at deres barn kunne komme til at bo i et nyt bofællesskab.

I perioden fra november 1996 til 1997 arbejdes der på at få godkendt at der skal bygges et bofællesskab til 7 personer og med en lejlighed til personalet. Det bliver Tønder Andelsboligforening der skal bygge bofællesskabet og de beder Arkitekt Poul Henning Carstensen om at tegne bofællesskabet. Der var blevet nedsat et byggeudvalg hvor Boligforeningen, Karen Petersen, Thomas Selmer, Jens Ellekjær og Poul Henning Carstensen sad.

Projektet var i gang og i november 1997 præsenteres det første forslag til hvordan der skal bygges. Alle er enige i forslaget og der laves licitation. Licitationens resultat gjorde at der var behov for en justering af bygningen. Det gav lidt forsinkelse i processen, men pengene skulle jo slå til.
Der var en plan der sagde at bofællesskabet skulle være færdigt september 1998, det kom ikke til at holde.
Der var lidt forsinkelser, men den 15. januar 1999 flyttede beboerne ind. Magen til lykke og glæde har jeg sjældent set, det var en stor dag. Den officielle indvielse af bofællesskabet blev den 23. februar 1999, hvor der var fest og glade dage. Der blev holdt taler og spist store mængder lagkage.

Kontakt
Bostøtte §85 Syd Strucksallé / Bargumsvej
Strucksallé
Strucksallé 5
6270 Tønder
Tlf. 74 72 48 75 - eller på mobil 23 37 18 01 - Hvis vi ikke lige tager den, så læg gerne en besked eller skriv en sms. Så vender vi gerne tilbage ved først kommende lejlighed.

Leder Lotte Teglskov, lts1@toender.dk eller via pårørendetelefon 2495 6053 (tirsdage lige uger mellem kl. 13-15)

Teamkoordinator Birgit Nielsen, mobil 6119 0929 eller teamkoordinator Tina Thylkjær, mobil 2012 5926

Kontakt
Bostøtte §85 Syd Strucksallé / Bargumsvej
Bargumsvej
Bargumsvej 25 A
6270 Tønder
Tlf. 74 72 60 94

Leder Lotte Teglskov, lts1@toender.dk eller via pårørendetelefon 2495 6053 (tirsdage lige uger mellem kl. 13-15)

Teamkoordinator Birgit Nielsen, mobil 6119 0929 eller teamkoordinator Tina Thylkjær, mobil 2012 5926.