Handicap Tønder

Samskabelse, udvikling og læring i fokus

Tilbyder en bred vifte af bo- og beskæftigelsestilbud til borgere med udviklingshæmning og nedsat funktionsevne.

Der er mulighed for at bo både i byen og på landet. Botilbuddene, der består både af døgn-tilbud og bostøtte efter paragraf 85 i eget hjem, er beliggende primært i og omkring Tønder by, dog er der også bostøtte efter paragraf 85 i Toftlund, Skærbæk og Løgumgård.

Ligeledes kan borgeren vælge at arbejde ved landbruget på Lærkely, i kreative eller håndværksmæssige aktiviteter på Vidåværkstedet og på Hartmannsvej 1 samt på Aktivitetshuset i Toftlund. Derudover varetager Marskhjælperne vedligeholdelse af Tønder Kommunes Marsksti, som er sti på 54 km i Tøndermarsken.