Administrationen

Kontakt

Specialist Mikael Petersen
Tlf. direkte: 74 92 89 26
E-mail: mp@toender.dk

Assistent Conni Rahbæk
Tlf. direkte: 74 92 89 27
E-mail: coh@toender.dk

Assistent Gitte Lorenzen Hansen
Tlf. direkte: 74 92 89 28
E-mail: glh@toender.dk

Udover det administrative personale har områdelederen kontor på adressen Ludvig Andresensvej 6 i Tønder.

Områdeleder Theresé Andersen
Tlf. direkte: 74 92 89 24
E-mail: taa@toender.dk

Siden 1. januar 2013 har lederen af §85 Bostøtte ligeledes kontor på adressen.

Leder af §85 Bostøtte Lotte Teglskov
Tlf. direkte: 74 92 88 66 eller mobil 20 13 54 04
E-mail: lts1@toender.dk

Siden den 1. januar 2016 har bygningen på Ludvig Andresensvej 6 også budt det administrative personale fra Handicap Løgumgård velkommen samt områdeleder for Handicap Løgumgård, Esther Hjorth Petersen. De syv medarbejdere i administrationen løfter en bred vifte af driftsopgaver for de fire områder i Psykiatri og Handicap.

Ét af kontorlokalerne på områdekontoret

Handicap Tønders administration

Områdekontoret i Handicap Tønder ligger på Ludvig Andresensvej 6 i Tønder.
I bygningen har der tidligere været en børnehave (Vestre Børnehave), men efter en gennemgribende renovering og ombygning tilbage i 2011, er lokalerne nu ombygget til administration, kontor til områdeleder, leder af Bostøtte Tønder samt mødelokale. De nye lokaliteter blev taget i brug den 1. oktober 2011.

Du kan komme i kontakt med os ved enten at møde fysisk op på områdekontoret på Ludvig Andresensvej 6 i Tønder eller kontakte os på vores hovedtelefonnummer 74 92 89 30. Du er også velkommen til at kontakte os på de direkte telefonnumre eller e-mailadresser angivet ovenfor (se afsnittet kontakt).

Områdekontoret er normalt åben for henvendelser mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-13.

Du kan også komme i kontakt med os via fax nr. 74 92 89 33 eller via den elektroniske afdelingspostkasse: oto@toender.dk

De administrative opgaver varetages af tre HK-medarbejdere. Områdekontoret har mange alsidige opgaver og funktioner. Af administrative og driftsmæssige opgaver kan nævnes:

  • personaleadministration, herunder ansættelsesbreve, løn og vagtplan
  • budgetlægning og budgetopfølgning
  • bogføring og administration af forskudskasser
  • belægningsoversigter
  • kontrol og revision af beboerkasser
  • administration af beboerpakker
  • indkaldelse til handlemøder og udarbejdelse af administrationsaftaler
  • idrætsdagen i Tønder for udviklingshæmmede
  • og meget meget andet.

Udsmykket indgangsparti på Ludvig Andresensvej 6.
Lavet af STU-eleverne på Tønder Voksenskole