Bargumsvej, Bargumsvej 25A, Tønder

Bargumsvej er bygget i 2004. Det er et tilbud efter § 105 - ABL med § 85 støtte. Der er 8 ordinære lejligheder og en § 107 lejemål "aflastningslejlighed". Lejlighederne bygget op omkring et fællesareal, som indeholder køkken og stue.

Se yderligere oplysninger på Tilbudsportalen

Kontakt
Bargumsvej
Bargumsvej 25A
6270 Tønder
Tlf. 7472 6094 - eller mobil 2149 7038.

Leder Lotte Teglskov, lts1@toender.dk eller mobil 2013 5404.

Teamkoordinator Birgit Nielsen, mobil 6119 0929.