Beskæftigelsen

Oversigt over de tre beskæftigelsestilbud i Handicap Tønder

Vidåværkstedet i Tønder er det største af de tre beskæftigelsestilbud for udviklingshæmmede i Handicap Tønder. Ud over Vidåværkstedet som også tæller Café 9 som er blevet en del af 2nd Hand Shop (genbrugsbutik) i et samarbejde med Tønder Forsyning, er Aktivitetshuset i Toftlund det andet beskæftigelsestilbud i Handicap Tønder.

Lærkely Beskæftigelse som ligger lidt uden for Tønder by tæt på grænsen til Tyskland er det tredje beskæftigelsestilbud i Handicap Tønder. Lærkely er et kombineret døgn- og beskæftigelsestilbud og fungerer som et landbrug.