Bostøtte §85

For at modtage §85 støtte i eget hjem, skal man visiteres til dette gennem Myndighedsafdelingen i Tønder Kommune, eller gennem handle- og/eller hjemkommune. Ud fra visiteringen, som sker efter udredning, bevilliges det aktuelle antal timer for støtten i §85.

I §85 i Handicap Tønder ser vi det hele menneske og tilbyder særlig tilrettelagt individuel støtte i eget hjem - med fokus på kompetencer og forskellighed.

Borgeren støttes og vejledes i at agere bedst muligt i eget liv, med fokus på livskvalitet, samt selv- og medbestemmelse.

Vi arbejder udviklende og bibeholder færdigheder via en rehabiliterende tankegang, med respekt for afvikling.

Vores grundlæggende tilgang udspringer fra systemisk teori, anerkendelse, relationel koordinering og forståelsen for at vi i relationen påvirker de mennesker vi er sammen og samarbejder med.

Vi vægter høj faglighed, tillid og trivsel igennem et godt og trygt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og smil.

For at højne kvaliteten af støtten for den enkelte, samarbejder vi på flere niveauer og arbejder dialogbaseret med både borgere, kollegaer såvel som pårørende.

I § 85 er vi altid omstillingsparate, med kerneopgaven for øje.

I undermenuerne til venstre kan du klikke ind og se faktuelle oplysninger om de 5 enheder, 2 enheder i Nord og 3 enheder i Syd.