Døgn botilbud

Oversigt over vores tre døgnbotilbud samt vores Ungetilbud i Handicap Tønder:

I undermenuen til venstre kan du se faktuelle oplysninger om de tre døgnbotilbud for voksne udviklingshæmmede/nedsat funktionsevne i Handicap Tønder.

Både Kastaniebo og Ulriksallé ligger centralt i Tønder by, mens Lærkely ligger et par kilometer uden for Tønder, tæt på grænsen til Tyskland.