Dialogmøde den 26. marts 2019

 

Socialudvalget indbyder til dialogmøde omkring, hvordan det specialiserede handicap og psykiatriområde skal udvikle sig de kommende år.

Kom og bidrag med viden, erfaringer og forventninger til, hvordan vi sammen kan udvikle området.

 

Der vil være særlig fokus på

- botilbudsområdet,

- borgere, der får støtte i eget hjem,

- beskæftigelsestilbuddene

- og alt det andet I ønsker at have dialog

 

Dialogmødet afholdes på i Vidåværkstedets cafeteria, Søndreindustrivej 4-6, 6270 Tønder, den 26. marts kl. 18.30, læs mere i vedlagte invitation.

Af hensyn til traktementet vil vi gerne vide, hvor mange I kommer, så gerne tilmelding på mail til: as6@toender.dk

 

Med venlig hilsen

Socialudvalget v/ Formand Peter Christensen