Handicap Tønder

COVID-19 tiltag

Torsdag den 12. marts 2020

Kære alle pårørende til borgere i Handicap Tønder. 

Med baggrund i den udmelding der kom fra Statsministeren i går er her en lille oversigt over de COVID-19 tiltag vi har taget i Handicap Tønder for at beskytte de borgere som bor i vore botilbud og de borgere, der bor i egne lejligheder, men som modtager § 85 støtte fra vores medarbejdere. 
Handicap Tønders botilbud og botilbudslignende tilbud vil være bemandet som de plejer, dog vil ressourcerne blive brugt lidt anderledes, da beskæftigelsestilbuddene er lukket de næste 14 dage. 

Medarbejderne fra beskæftigelsen vil hjælpe til i de forskellige botilbud og botilbudslignende tilbud. 
Al unødvendig virksomhed såsom møder, kurser, aktiviteter m.m. vil ikke blive gennemført de næ-ste 14 dage. Det betyder at medarbejderne i botilbud og i de botilbudslignende tilbud vil være sammen med borgerne hele dagen, de næste 14 dage og aktiverer borgerne i tilbuddene.  
De borgere, der bor i egen lejlighed og modtager § 85 støtte vil opleve et nødberedskab. Alt som kan varetages over skærmbesøg vil ske og de besøg som gennemføres er dem, som er strengt nødvendige. 

Der er et beredskab, der kan tage imod telefon opkald fra borgere, hvis de pludselig mangler hjælp.  
Vi appellerer til at besøg fra pårørende til de borgere som bor på botilbud eller i øvrige tilbud ikke gennemføres, med- mindre de er strengt nødvendige (Livsnødvendige).

Vores Fællesadministration har et beredskab, der sørger for at alt absolut nødvendigt for de borgere vi har, udføres.
Vi gør alt hvad vi kan for at skabe den nødvendige tryghed og sikkerhed for jeres pårørende, som bor i Handicap Tønder. 

I er velkommen til at kontakte det tilbud, hvor jeres pårørende bor, hvis der er tvivlsspørgsmål.  

Med ønske om en god dag til jer alle. Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen 
Theresé Andersen, Områdeleder Handicap Tønder 

 

 

Facebook siden "Områdeleder Handicap Tønder" er blevet lukket af Facebook. Det betyder, at man ikke længere kan finde den på Facebook og ikke benytte den. 

Der arbejdes i øjeblikket på at etablere én ny Facebook side og der vil komme en melding på hjemmesiden, når den nye Facebook side er tilgængelig.  

Med venlig hilsen
Theresé Andersen
Områdeleder Handicap Tønder

 

 

Handicap Tønder tilbyder en bred vifte af bo- og beskæftigelsestilbud til borgere med udviklingshæmning/nedsat funktionsevne.

Der er mulighed for at bo både i byen og på landet. Botilbuddene, der består både af døgntilbud og bostøtte efter paragraf 85 i eget hjem, er beliggende primært i og omkring Tønder by, dog er der også bostøtte efter paragraf 85 i Toftlund, Skærbæk og Løgumgårde.

Ligeledes kan borgeren vælge at arbejde ved landbruget på Lærkely, i kreative eller håndværksmæssige aktiviteter på Vidåværkstedet og på Hartmannsvej 1 samt på Aktivitetshuset i Toftlund.