Handicap Tønder

Handicap Tønder tilbyder en bred vifte af bo- og beskæftigelsestilbud til borgere med udviklingshæmning/nedsat funktionsevne.

Der er mulighed for at bo både i byen og på landet. Botilbuddene, der består både af døgntilbud og bostøtte efter paragraf 85 i eget hjem, er beliggende primært i og omkring Tønder by, dog er der også bostøtte efter paragraf 85 i Toftlund, Skærbæk og Løgumgårde.

Ligeledes kan borgeren vælge at arbejde ved landbruget på Lærkely, i kreative eller håndværksmæssige aktiviteter på Vidåværkstedet og på Hartmannsvej 1 samt på Aktivitetshuset i Toftlund.