Handicap Tønder

15. maj 2020  Nu åbnes der op for besøg på socialetilbud

 

 

15. maj 2020
Kære alle pårørende til borgere i Handicap Tønder.                                                                                                                                                                                                               

Botilbuddene på Handicap Tønder er nu genåbnet for besøg. 
Vi har modtaget de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, og der genåbnes nu for besøg på botilbuddene på Handicap Tønder. Det er vi mange der glæder os til. Men for at alt skal foregå i så trygge rammer som overhovedet muligt, vil vi I dette nyhedsbrev lige beskrive hvilke tiltag vi har sat i gang, så vi lever op til de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Hvad skal du vide inden dit besøg:
•    Du må ikke komme på besøg, hvis du har symptomer på sygdom. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden besøget.
•    Kom kun efter aftale med lederen på det pågældende botilbud, og i det tidsrum, som bliver aftalt.
•    Kom kun det antal personer, der er aftalt. I Handicap Tønder tilstræbes 1-2 blandt nærmeste pårørende.
•    Følg venligst de anvisninger om, hvor du skal opholde dig under besøget.
•    Som pårørende har du et særligt ansvar for at være med til at forebygge smitte med COVID-19, derfor er det vigtig at følge anvisninger og aftaler.

Hvor foregår besøget:
•    Besøgene afvikles på tilbuddets udearealer, eks. beboerens egen terrasse eller i tilbuddets fælles have. 
•    Besøg/ hjemmebesøg aftales i samarbejde med botilbuddets leder. Der bliver udarbejdet handleanvisninger som er tilrettet hver enkelt beboer i Handicap Tønder. 
•    Der vil være mulighed for at tage en gåtur sammen. Dette skal blot aftales med botilbuddets leder.

Under besøget:

•    Vask/sprit hænder hyppigt og grundigt.
•    Host og nys i ærmet.
•    Undgå så vidt muligt at røre ved ting under dit besøg.
•    Hold for forsigtighedens skyld 1-2 meters afstand til den person du besøger.
•    Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den du besøger. Hvis det ikke er muligt, at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det vigtigt at kontakten er kortva-rigt, og at du og din pårørende vasker hænder eller anvender håndsprit.

Det er vigtigt, at vi har en god og konstruktiv dialog om besøgene i Handicap Tønder. 
Vi har ingen tilfælde med COVID-19, og for os handler det om, at alle tager ansvar, så COVID-19 fortsat ikke kommer ind på vores botilbud.
Har du spørgsmål, er du til hver en tid velkommen til at kontakte lederen af botilbuddet.

Venlig hilsen
Theresé Andersen – Områdeleder Handicap Tønder. 

 

 

Tønder d. 7. maj 2020

Gradvis åbning af beskæftigelsesområdet.

Så blev det endelig vores tur til at lave en stille genåbning af beskæftigelsen og aktivitetstilbuddene.

Vi har set frem til dette meget længe og glæder os til at starte op igen. Medarbejderne har siden nedlukningen arbejdet i Handicap Tønders andre tilbud.

Desværre er det ikke muligt at lukke op for at alle kan komme i gang på en gang. 

Der vil foregå en individuel faglig vurdering af alle borgere ift., deres psykiske og fysiske almene tilstand inden der besluttes, hvem der skal tilbydes at komme tilbage i eget beskæftigelses tilbud igen og der er udarbejdet detaljerede planer for alle tilbud ift., en hensigtsmæssig tilbagevending til beskæftigelsen.

Mange ting vil være anderledes i forhold til før. For at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal der skal arbejdes i mindre gruppe og den gruppe du som borger bliver tilknyttet er den gruppe man er sammen med i hele dette forløb. Der tilstræbes at den gruppe man er i anvender én indgang og én udgang, samt skal gruppen tilknyttes toiletfaciliteter, som kun må anvendes af denne gruppe. Vi spiser fx i mindre grupper og du må ikke bevæge dig rundt i hele huset som tidligere. Alt dette vil personalet vise dig og forklare hvordan man gør.

Der kan være ændringer i dit visiterede tilbud fx ift., den visiterede tid. Der kan være ændrede arbejdstider, samt ændringer i aktiviteter og arbejdsopgaver i denne periode, indtil vi er tilbage i normal drift. Det vil sige, at dine arbejdstider kan være ændret og det samme med dine arbejdsopgaver. 

Der vil hele tiden være fokus på gældende regler for hygiejne og anvendes af værnemidler. 

Oplever beskæftigelsen borgere som har symptomer på COVID-19 modtages de ikke i beskæftigelses/aktivitetstilbuddet.

Når det bliver din tur vil du blive kontaktet og få klar besked på hvornår du skal møde. 

Personalet vil i den kommende tid tage kontakt til alle borgere på Vidåværkstedet og  i Aktivitetshuset, for en lille snak.

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at ringe til Vidåværkstedet og spørge på Tlf:74 92 87 27
Eller Aktivitetshuset Tlf:74 83 14 41

Med venlig hilsen Leder 
Jan Boytang 
             

 

 

 

COVID-19 tiltag

Torsdag den 12. marts 2020

Kære alle pårørende til borgere i Handicap Tønder. 

Med baggrund i den udmelding der kom fra Statsministeren i går er her en lille oversigt over de COVID-19 tiltag vi har taget i Handicap Tønder for at beskytte de borgere som bor i vore botilbud og de borgere, der bor i egne lejligheder, men som modtager § 85 støtte fra vores medarbejdere. 
Handicap Tønders botilbud og botilbudslignende tilbud vil være bemandet som de plejer, dog vil ressourcerne blive brugt lidt anderledes, da beskæftigelsestilbuddene er lukket de næste 14 dage. 

Medarbejderne fra beskæftigelsen vil hjælpe til i de forskellige botilbud og botilbudslignende tilbud. 
Al unødvendig virksomhed såsom møder, kurser, aktiviteter m.m. vil ikke blive gennemført de næ-ste 14 dage. Det betyder at medarbejderne i botilbud og i de botilbudslignende tilbud vil være sammen med borgerne hele dagen, de næste 14 dage og aktiverer borgerne i tilbuddene.  
De borgere, der bor i egen lejlighed og modtager § 85 støtte vil opleve et nødberedskab. Alt som kan varetages over skærmbesøg vil ske og de besøg som gennemføres er dem, som er strengt nødvendige. 

Der er et beredskab, der kan tage imod telefon opkald fra borgere, hvis de pludselig mangler hjælp.  
Vi appellerer til at besøg fra pårørende til de borgere som bor på botilbud eller i øvrige tilbud ikke gennemføres, med- mindre de er strengt nødvendige (Livsnødvendige).

Vores Fællesadministration har et beredskab, der sørger for at alt absolut nødvendigt for de borgere vi har, udføres.
Vi gør alt hvad vi kan for at skabe den nødvendige tryghed og sikkerhed for jeres pårørende, som bor i Handicap Tønder. 

I er velkommen til at kontakte det tilbud, hvor jeres pårørende bor, hvis der er tvivlsspørgsmål.  

Med ønske om en god dag til jer alle. Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen 
Theresé Andersen, Områdeleder Handicap Tønder 

 

 

Facebook siden "Områdeleder Handicap Tønder" er blevet lukket af Facebook. Det betyder, at man ikke længere kan finde den på Facebook og ikke benytte den. 

Der arbejdes i øjeblikket på at etablere én ny Facebook side og der vil komme en melding på hjemmesiden, når den nye Facebook side er tilgængelig.  

Med venlig hilsen
Theresé Andersen
Områdeleder Handicap Tønder

 

 

Handicap Tønder tilbyder en bred vifte af bo- og beskæftigelsestilbud til borgere med udviklingshæmning/nedsat funktionsevne.

Der er mulighed for at bo både i byen og på landet. Botilbuddene, der består både af døgntilbud og bostøtte efter paragraf 85 i eget hjem, er beliggende primært i og omkring Tønder by, dog er der også bostøtte efter paragraf 85 i Toftlund, Skærbæk og Løgumgårde.

Ligeledes kan borgeren vælge at arbejde ved landbruget på Lærkely, i kreative eller håndværksmæssige aktiviteter på Vidåværkstedet og på Hartmannsvej 1 samt på Aktivitetshuset i Toftlund.