Kastaniebo

Kastaniebo – "Sammen træder vi nye spor og sætter rammen for det gode liv"

Kontakt

Kastaniebo
Kastanieallé 3
6270 Tønder
 

Telefonnumre til Kastaniebo:
Kontor leder: 73 73 40 70   Mobil: 20 14 63 74
Kontor øst:    73 73 40 77   Mobil: 20 58 74 52
Kontor vest:  73 73 40 76    Mobil: 20 58 74 40
Nattevagt fra kl. 23 til 7       Mobil: 20 58 74 55

Leder Charlotte Fugleberg Lauritzen cfl@toender.dk

 

Kastaniebo er et døgndækket botilbud efter ABL paragraf 105, et længerevarende botilbud, som er bygget og administreres af Boligforeningen DOMEA. Der er 18 døgnboliger efter paragraf 105 samt to aflastningslejligheder efter paragraf 107. Kastaniebo er opdelt i en afdeling Øst og en afdeling Vest. I øst er der tilknyttet 11 borgere og i Vest tilknyttet ni borgere.

Læs det Seneste referat af Samrådsmøde på Kastaniebo


TV-stue i fællesareal på Kastaniebo Vest

De næste billeder er taget i aflastningslejligheden på Kastaniebo