Kontaktråd

Referat af ekstraordinært Kontaktrådsmøde i Handicap Tønder, den 24. januar 2017

Referat af Kontaktrådsmøde i Handicap Tønder, den 15. november 2016

Referat af Kontaktrådsmøde i Handicap Tønder, den 1. juni 2016

 

Kontaktrådet i Handicap Tønder er repræsenteret af pårørende, ledere, medarbejdere og fra LEV samt et medlem af kommunalbestyrelsen

Der afholdes mindst to møder årligt. Medlemmerne af Kontaktrådet er valgt på tværs af de lokale Samråd i Handicap Tønder.

I alt sidder der 13 medlemmer i Kontaktrådet, hvoraf den ene er områdelederen der er sekretær for Kontaktrådet.

Hvert tilbud i Handicap Tønder har deres eget Samråd, som består af pårørenderepræsentanter, beboer- eller brugerrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og lederen af tilbuddet.

Medlemmer af Kontaktrådet i Handicap Tønder:

 • Holger Petersen, kommunalbestyrelsesmedlem, Tønder Kommune
 • Jens Ellekjær, LEV Tønder, formand for Kontaktrådet
 • Carl Erik Schmidt, pårørende
 • Eva Vestergaard, pårørende
 • Kirsten Beck, pårørende
 • Tove Lassen, pårørende
 • Reimer Post, pårørende
 • Ingrid Laursen, pårørende
 • Anne-Marie Luckmann, pårørende
 • Theresé Andersen, områdeleder og sekretær for Kontaktrådet
 • Liss Oksen, ledelsesrepræsentant
 • Margit Olsen, medarbejderrepræsentant
 • Vivian Dittfeld, medarbejderrepræsentant