Lærkely

Lærkely - "Sigt efter månen. Selv hvis du ikke rammer, lander du mellem stjernerne" af Les Brown

Om os

Lærkely er et bo- og beskæftigelsestilbud under Handicap Tønder. Her tilbyder bostedet ophold under servicelovens §85, §107 og §108. Bostedet har tilknyttet otte beboere på forskellige alderstrin fra 18 år og opefter. Lærkelys beskæftigelsestilbud følger servicelovens §103 og §104. I beskæftigelsen er der tilknyttet 17 brugere fra hele Handicap Tønder.

Filosofi

"Sindet har det ligesom en faldskærm, det virker bedst, når det er åbent"

Her på Lærkely tror vi på, at alle mennesker er formbare og har et udviklingspotentiale. Det er vigtigt, at vi som pædagogisk personale forstår, at vi i relationen påvirker de mennesker vi er sammen med. Vi er bevidste om, at vi både påvirker brugeren/borgeren, men også kollegaen med vores tilstedeværelse. Der hviler derfor et stort ansvar på vores skuldre, når vi i den grad, kan have indflydelse på trivslen hos de mennesker, som vi i dagligdagen omgås.

Pædagogik

I vores pædagogiske arbejde, er vi meget bevidste om, hvilke teorier og redskaber vi inddrager. I forsøget på, at forstå potentialet i de mennesker, som vi arbejder med, mener vi, at neuropædagogik kan hjælpe. Den neuropædagogiske screening, giver os en forståelse af, hvordan vi tilpasser vores pædagogik til borgeren. Vi ønsker naturligvis at forstå udviklingspotentialet hos den enkelte borger og tilpasser derud fra pædagogikken. På Lærkely har vi ansat en uddannet neuropædagog, som varetager disse screeninger.

Relationsarbejdet er en pædagogisk kerneydelse, som vi prioriterer meget højt. To af vores ansatte på Lærkely er uddannede Marte Meo terapeuter. Med Marte Meo som redskab, arbejder vi på, at skabe udvikingsstøttende relationer. Det gør vi bl.a. ved hjælp af videooptagelser, men også ved at skabe forståelse for Marte Meos 5 principper for udviklingsstøttende samvær.

Vi har i 2014 valgt at sætte mere fokus på positiv psykologi. Positiv psykologi handler om at være løsningsorinteret og fremadrettet i sit arbejde. Som ansat er det motiverende, at kunne arbejde med det man er god til. Den positive psykologi identificerer og fremhæver den enkelte medarbejders styrker. Med det som udgangspunkt, har vi mulighed for at skabe rammer for den enkelte medarbejder, som skaber trivsel og som i hele medarbejdergruppen skaber dynamik og flow. Vores trivsel, giver overskud til at se, møde og forstå borgeren og dermed er der grundlag for at øge borgerens trivsel.

Kontakt

Lærkely
Ubjergvej 2
6270 Tønder
Tlf.: 74 72 22 21

Leder Liss Oksen: lok@toender.dk