MED-udvalg

Område-MED i Handicap Tønder

Område-MED i Handicap Tønder er bredt sammensat af repræsentanter fra ledergruppen og et antal tillidsrepræsentanter fra SL og FOA samt et antal arbejdsmiljørepræsentanter fra de forskellige tilbud under Handicap Tønder.

Der afholdes mindst fire Område-MED møder årligt. Derudover indkaldes der til ekstraordinært MED-møde efter behov.