Tema-aften - Hvad er ADHD for noget?

Spændende Tema-aften, hvor du kan blive klogere på hvad ADHD er for noget?

UFL-Tønder inviterer til et GRATIS foredrag omkring ADHD
 
Onsdag den 26. april kl. 19.00 – 21.30
I Medborgerhuset, Østergade 63, 6270 Tønder Der er mulighed for at købe kaffe, the, vand og kage i pausen
 
Foredragsholderene er:
Psykinfo Konsulent Hanne Elisabeth Bro & MasterCoach og udviklingskonsulent i ADHD foreningen Betina Mozart
 
Fra den professionelle og berørtes vinkel tages der udgangspunkt i følgende spørgsmål:
·         Hvad er ADHD?
·         Hvordan opdager man, at man har ADHD?
·         Kan man have ADHD, når man er udviklingshæmmet?
·         Kan man hjælpes, når man har ADHD?
·         Kan der være en sammenhæng mellem søvnforstyrrelser og ADHD
 
Gratis Adgang – Ingen tilmelding – mød bare op!!
 
Arrangementet afholdes af lokalforeningen UFL-Tønder (Unge For Ligeværd)